Mijn favorieten

Nationale Hypotheekgarantie / NWWI

Om de kwaliteit van de taxaties te handhaven is er, in overleg met de geldverstrekkers en makelaars-organisaties, een procedure vastgesteld om deze kwaliteit te kunnen garanderen.

Dit houdt o.a.in dat in ieder geval bij alle hypotheken die worden aangevraagd met een zgn. Nationale Hypotheekgarantie (NHG)een dergelijk rapport moet kunnen worden overhandigd. Ook hebben veel geldverstrekkers inmiddels besloten dat bij bijna alle andere aanvragen een dergelijk door de NWWI gevalideerd rapport aanwezig moet zijn.

Wij zijn gecertificeerd om dit soort taxaties te mogen doen!!

Zie ook in het tabblad rechtsboven bij "Links" --> NWWI

Waarvoor dient een taxatie?

Een koper van een woning, een verkoper van een huis, de hypotheekverstrekker, de verzekering, de overheid en de belastingdienst vragen zich vaak af wat een woning waard is. Een taxateur kan daar een objektief antwoord op geven door middel van het uitvoeren van een taxatie van de betreffende onroerende zaak. Aan de hand van deze informatie neemt de opdrachtgever - dat kan u zijn - een beslissing ten aanzien van bijvoorbeeld aankoop of een belastingaangifte.

Door onze ruime ervaring in de regio en een groot data-bestand kunnen wij snel en deskundig een rapport voor u maken. ( meestal binnen 48 uur).

Als NVM-makelaar vestrekken wij een rapport dat over het algemeen bruikbaar is voor iedere hypotheek- aanvraag.

Wat is de reden van een taxatie ?

Het doel van een taxatie staat in relatie tot verschillende soorten waarden. Als u bijvoorbeeld uw huis te koop aanbiedt, gaat het om de verkoopwaarde van uw woning. Maar een onroerende zaak heeft meer soorten waarden. Daarover kunt u hieronder meer lezen:

Onderhandse verkoopwaarde

Onderhandse verkoopwaarde: de hoogste waarde van de onroerende zaak bij een ongedwongen en goed voorbereide verkoop. Men spreekt bij koop of verkoop vrij van huur en gebruik van de onderhandse verkoopwaarde. Tevens bij het aanvragen van Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is deze waarde en dus het taxatierapport noodzakelijk.

Executiewaarde

Executiewaarde: als u een hypotheek nodig heeft, dan is een geldverstrekkker geinteresseerd in de executiewaarde: de waarde die de woning opbrengt bij een gedwongen verkoop als u bijvoorbeeld de rente en/of aflossing van uw hypotheek niet meer betaalt. De bank wil immers het geleende geld te allen tijde terughebben.

Herbouwwaarde

Herbouwwaarde: als u een opstalverzekering wilt afsluiten, dan wil de verzekeringsmaatschappij de herbouwwaarde weten van uw woning: de kosten van een nieuw te bouwen woning (bijvoorbeeld na een brand) gelijkwaardig aan de te verzekeren woning.

Waarde in het economische verkeer

Waarde in het economische verkeer: de belastingdienst wil graag de waarde van uw woning weten voor de bepaling van onder andere de vermogensbelasting en het huurwaardeforfait. Hiervoor neemt de fiscus de zogenoemde waarde in het economische verkeer en dit doet zij aan de hand van de WOZ (Wet Waardebepaling Onroerende Zaken).